Tre fundamentala principer

As salamo aleykom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
Mitt senaste inlägg handlade om vikten av skolutbildning och universitetsstudier. Att söka kunskap för oss muslimer är obligatoriskt och islamisk kunskap är om än viktigare.
 
Profeten sal Allahu aleyhi wa sallam sade: "Den som följer en väg i strävan efter kunskap, kommer Allah göra en väg till paradiset lätt för honom" (al-Bukhari)
 
Det finns fyra frågor vad gäller islamisk kunskap som vi bör känna till:
 
1. Kunskap om Allah, Hans Sändebud och religionen Islam genom bevisen. 
2. Agera i enlighet med kunskap.
3. Kalla andra till denna kunskap.
4. Ha tålamod i motgång som resultat av att kalla folk till kunskap. 
 
Vår främsta källa är självklart Koranen och de autentiska haditherna. Sedan har vi även böcker av de lärda som har studerat Koranen och haditherna och skrivit böcker för ummahn att ta del av. Jag kommer då och då lägga upp lite boktips som jag tror kan gynna oss alla.
 
"Usool thalatha" eller som den på engelska heter "The three fundamental principles" är en bra bok som förklarar tre fundamentala principer som en muslim måste veta. Den är skriven av Muhammed ibn Abdul Wahab och går igenom dessa principer med bevis från Koranen och hadtiher. Man kan hitta den som pdf på internet eller i de flesta muslimska bokaffärerna. 
 

Ett utdrag från den engelska versionen, The three funtamental Principles:

 

If you were asked "What are the three fundamentals that a person must know? 

 

Say: “A bondman should know his Lord, his religion, and his Prophet, (saw).” 

 

The First Fundamental: Knowing Allah subhanahu wa ta'ala. 

 

The Second Fundamental: Knowing the religion of Islam with evidences. 

 

The Third Fundamental: Knowing Your Prophet Muhammed, (saw). 

 

 

 

0 kommentarer