Avsikt

Ibn Mas'ud (Må Allah vara nöjd med honom) brukade rådge sina elever:
 
 
"Sök inte kunskap om din avsikt är av dessa tre: Att orsaka skam för den okunnige, eller för att argumentera med fuqahaa (lärda), eller för att vända folks ansikten i din riktning. Avse med dina handlingar och ord det som är med Allah, för sannerligen kommer det som är med Allah förbli och allt annat kommer att gå förlorat."
 

                                                             
 
 
0 kommentarer