Umgänge

"Sit with those who constantly repent, for they have the softest hearts"
- Umar ibn al-Khattag
 

Utan tvekan påverkas vi av vårt umgänge, vi bör därför välja att umgås med människor som får oss att minnas Allah, människor som kallar till det goda och förbjuder det onda. 
 
 
0 kommentarer