Det som är förutbestämt

Säg: "Ingenting kan drabba oss om det inte är förutbestämt för oss av Gud. Han är vår Herre och vår Beskyddare. Till Gud skall de troende lita!" 
 
Koranens budskap, Surah at-tawbah, ayat 51
 
Subhan Allah, vilken trygghet det finns i att läsa denna vers! När vi väl inser och är nöjda med det som Allah har bestämt för oss, kan vi känna lycka. Det som är menat att komma ens väg, kommer att göra det vad som än händer och det som inte är menat att komma ens väg, kommer inte att göra det vad som än händer. Subhan Allah, reflektera över denna vers och inse att vi är maktlösa inför Allah och det Han redan är bestämt.
 
 
 
  
0 kommentarer

Vem älskar du?

A man asked the Prophet (sal Allahu alaihi wa sallam): "When will the Hour be established O Allah's Apostle?"
 
The Prophet (sal Allahu alaihi wa sallam) asked: "What have you prepared for it?"
 
The man said, "I haven't prepared for it much of prayers or fast or alms, but I love Allah and His Apostle."
 
The Prophet (sal Allahu alaihi wa sallam) said, "You will be with those whom you love."
 
[Bukhari]
 
Ett av budskapen i denna hadith är att vi kommer att salmas med dem vi älskar på domedagen. Om vår kärlek är till muslimerna, kommer vi att vara med muslimerna och bi idhnillah följa med dem till deras destination (Jannah). Och om vår kärlek är till kuffar, kommer vi att samlas med kuffar på domedagen och följa dem till deras destination (Jahanam).
 
Låt oss reflektera, vara ärliga med oss själv och fråga vem det är vi egentligen älskar, för det kommer att berätta vilka vi kommer att samlas med i domedagen. Må Allah öka vår kärlek till den muslimska ummahn och samla oss med dem vi älskarpå domedagen, ameen!
 
 
 
 
 
0 kommentarer