Det som är förutbestämt

Säg: "Ingenting kan drabba oss om det inte är förutbestämt för oss av Gud. Han är vår Herre och vår Beskyddare. Till Gud skall de troende lita!" 
 
Koranens budskap, Surah at-tawbah, ayat 51
 
Subhan Allah, vilken trygghet det finns i att läsa denna vers! När vi väl inser och är nöjda med det som Allah har bestämt för oss, kan vi känna lycka. Det som är menat att komma ens väg, kommer att göra det vad som än händer och det som inte är menat att komma ens väg, kommer inte att göra det vad som än händer. Subhan Allah, reflektera över denna vers och inse att vi är maktlösa inför Allah och det Han redan är bestämt.
 
 
 
  
0 kommentarer