Kort om Uthman

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh


Uthman ibn Affan (må Allah vara nöjd med honom) var en mycket stilig man, Abdullah bin Hamz (må Allah vara nöjd med honom) sade: "Jag såg Uthman och jag såg aldrig en man eller kvinna vackrare än honom." (‘Siyar A’lam an-Nubala’)

 

Det sägs att Uthman (må Allah vara nöjd med honom) var en perfekt man till Profetens (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) döttrar. Han visade medkänsla till sina fruar och var väldigt blygsam.

 

Det sägs även att han var mycket omtyckt av Quraysh, han beskrevs som en man fri från fiendeskap, älskvärd, lågmäld och generös gentemot sina familjemedlemmar.

 

Han föddes i Taa'if, gifte sig med Ruqqayah (må Allah vara nöjd med henne) i Makkah och gjorde hijrah till al-Habasha/Abyssinien och sedan till Madinah.

 

När Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) åkte för slaget av badr blev Ruqqayah (må Allah vara nöjd med henne) sjuk och Allahs Sändebud (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) lät Uthman (må Allah vara nöjd med honom) vara kvar med henne. Hon dog under den perioden.

 

Efter Ruqayyahs (må Allah vara nöjd med henne) död, gav Profeten (må Allahs frid och välsignelser vara över honom) Umm Khulthoom till Uthman i giftermål.

 

Under Uthmans (må Allah vara nöjd med honom) livstid fick han de glada nyheterna om paradiset, han var även den tredje khalifan. 

 

 

1 kommentar
Anonym

Måste bara tillägga att han var känd för sin hayaa till den grad att änglarna "skämdes" från honom.:)
Må Allah vara barnmhätig över honom och resten av sahaba

Svar: Ja precis, subhan Allah!Ameen och må Allah belöna dig för ditt tillägg.
Sistersindeen