Ramadan

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
 
För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet. 
[2:185]
 
 
Vi önskar alla våra muslimska syskon en välsignad ramadan. Må Allah acceptera från oss våra goda gärningar och fylla våra hjärtan med kärlek för islam. Jag ber er att ha våra syskon som går igenom svårigheter världen över i er duaa. Alhamdolillah snart är ramadan här och vi får bi idhnillah uppleva hela denna välsignade månad, se till att göra så många goda gärningar som möjligt.
 
Må Allah underlätta för oss alla. 
 
 
0 kommentarer