Al Muttaqun

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
 
Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga, 
3:133
 
I denna vackra ayat uppmanar Allah oss att tävla med varandra till Hans förlåtelse och paradis, ett paradis som har förberetts speciellt för de gudsfruktiga, al-Muttaqun. Allah nämner klart och tydligt att det speciella folket som paradiset skapades för är just de gudsfruktiga. 
 
Vilka är då al-muttaqun? Vad är det som utmärker dem? Varför kommer de få välsignas med ett evigt liv i paradiset?  I nästa ayat beskrivs al-muttaquns deras egenskaper.
 
de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta - 
 
3:134
 
Allah har beskrivit al-Muttaqun i Koranen som de som ger åt andra när de har mycket att ge och när de har lite att ge. De är människor som kontrollerar sin vrede och förlåter sina medmänniskor. Och avslutar denna ayat med att säga att Allah älskar dem som gör det goda och det rätta. Sobhan Allah
 
 
Må Allah göra oss bland al-Muttaqun 
 
 
 
 
0 kommentarer

Allaho akbar

Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: "Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet över er, men jag kunde kalla på er och [när jag kallade på er] besvarade ni min kallelse. Klandra då inte mig; klandra er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar avstånd från det [ni förr gjorde, då] ni gav mig en plats vid Guds sida." Ja, de som begår [sådan svår] orätt har ett plågsamt straff att vänta.
[14:22]
 
En ayah som sätter skräck i hjärtat, må Allah alltid hålla oss på den rätta vägen och låta oss lämna dunyan i ett tillstånd då Han är nöjd med oss. Ameen.
 
 
0 kommentarer

Folks fruktan kan vara din frihet

As salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh ärade systrar

 

Det är en tygbit på 70cm*180cm som kan vara det hetaste samtalsämnet i debatter, kolumner, nyheter osv. Som skapar påhitt som förblindar en och ger en det fördomsfulla tänkandet. Det får en att backa från Allah och tro på dagens talespersoner. Deras tal mörknar ens hjärta och istället för att vara för Allahs ord så blir man istället emot. Ena dagen talar man gott om grannens dotter som börjat med hijab men så fort ens egen dotter vill bära hijab eller sonen vill spara sitt skägg så ändras talandet och grannens dotter blir ett minne blott och du blir dagens, veckan eller årets samtalsämne. Du känner pressen från familjen men du kämpar emot och vet att du talar rätt, orden ur din mun är inte utifrån luster utan Allahs ord. Du känner dig stark och du finner en inre frid trots kalabaliken som uppstått i ditt hem. Alhamdulillah.

 

Dina släktingar kommer på besök och de har fått nys på nyheterna, vissa är för och andra emot. Heta debatter drar igång och de som sa att de var vid din sida sitter i stället som åskådare och lyssnar spänt. Du är ensam igen. Än en gång måste du förvara din tro och visa för dem att just ditt beslut är en välsignelse och inte en börda. Orden som flödar ur din mun fyller rummet av musk och noor men de är förblindade av shaytans viskningar och ser de bara mörker och hot.

 

Inte nog med det, de kommer sedan till dig, släkting efter släkting och säger hur era band kommer brytas om du fortsätter, dina föräldrar säger att Allah säger man ska lyda sina föräldrar och när du säger att lydnad till Allah kommer först så är du plötsligt extremist. Folk stänger sina dörrar för dig och snabbare än blixten märker du att inte ens din ”As salam aleikum” blir besvarad. Du ringer dina kusiner och ingen svarar, du ler mot dina föräldrar men de väljer att besvara ditt leende med att vända blicken. Du känner hur utfrysningen gör att du börjar känna dig ensam och tårarna rusar ner för dina kinder.

 

Min älskade syster, tveka inte på vad du står för, du vet att du går mot den rätta vägen. Likt en löpare som önskar att motståndaren sträcker sin hamstring, ska du tävla mot dina motgångar i strävan till att komma till ditt mål. Vill vi ha jannah så lyder vi Allah och vill vi ha duniyah så lyder vi våra motgångar. Men inget i livet är lätt… det är därför det kallas för duniyah(islamisk terminologi=den timliga världen). Glöm inte att även om två vänder dig ryggen så har du Allah, mig och en 5:e del av världens befolkning vid din sida."O mankind, indeed the promise of Allah is truth,
so let not the worldly life delude you and be not
deceived about Allah by the Deceiver.
"
Surat Fatir ayah 5

"O you who have believed, obey Allah and obey
the Messenger and those in authority among you.
 And if you disagree over anything, refer it to Allah
and the Messenger, if you should believe in Allah
and the Last Day. That is the best [way]and best
in result."
Surat Nisa aya 59

 

 

Fi amanillah

0 kommentarer