Al Muttaqun

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
 
Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga, 
3:133
 
I denna vackra ayat uppmanar Allah oss att tävla med varandra till Hans förlåtelse och paradis, ett paradis som har förberetts speciellt för de gudsfruktiga, al-Muttaqun. Allah nämner klart och tydligt att det speciella folket som paradiset skapades för är just de gudsfruktiga. 
 
Vilka är då al-muttaqun? Vad är det som utmärker dem? Varför kommer de få välsignas med ett evigt liv i paradiset?  I nästa ayat beskrivs al-muttaquns deras egenskaper.
 
de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta - 
 
3:134
 
Allah har beskrivit al-Muttaqun i Koranen som de som ger åt andra när de har mycket att ge och när de har lite att ge. De är människor som kontrollerar sin vrede och förlåter sina medmänniskor. Och avslutar denna ayat med att säga att Allah älskar dem som gör det goda och det rätta. Sobhan Allah
 
 
Må Allah göra oss bland al-Muttaqun 
 
 
 
 
0 kommentarer