Allaho akbar

Och när Guds dom har fallit skall Djävulen säga: "Gud gav er ett löfte och löftet var sant. Jag har också gett er löften, men jag har svikit dem. Jag hade ingen myndighet över er, men jag kunde kalla på er och [när jag kallade på er] besvarade ni min kallelse. Klandra då inte mig; klandra er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar avstånd från det [ni förr gjorde, då] ni gav mig en plats vid Guds sida." Ja, de som begår [sådan svår] orätt har ett plågsamt straff att vänta.
[14:22]
 
En ayah som sätter skräck i hjärtat, må Allah alltid hålla oss på den rätta vägen och låta oss lämna dunyan i ett tillstånd då Han är nöjd med oss. Ameen.
 
 
0 kommentarer