I

As salamo alykom wa rahmatollahi wa barakatoh

 

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap - för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända" - [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda. [2:155-157] 

 

Hur många gånger har man inte läst förbi dessa ayat och inte gett dem en tanke, vi läser förbi dem som vi läser förbi många ayat i Koranen. Om vi tog en sekund och reflekterade över det som står i Koranen skulle vi med all sannolikhet förbluffas av all lärdom och vishet som finns i denna utomordentliga Koran.

 

Ibland tror man att man har hela livet planerat och vet exakt vad man ska sträva efter, hur man ska uppnå sina mål, man planerar varenda detalj... sen inträffar en händelse som vänder hela livet upp och ned. Då inser man hur liten man är och hur lite kontroll man egentligen har. Om vi bara vände oss till Allah och till Hans bok i tider av sorg, skulle vi sannerlighen finna tröst, alhamdolillah. Som muslimer ska vi sträva, vi ska vara produktiva, vi ska ha mål, men vi ska inte glömma att all kontroll tillhör Allah. 

 

 
 

Den senaste tiden har vart fylld med prövningar och vi tackar Allah för dem och ber Honom att låta dessa prövningar vara en anledning att föra oss närmare Honom och vi ber Allah att stärka oss i vår tro och vara ihärdiga när det kommer till att hålla fast till haqq. Amin

 
 
Allah har gjort tålamod liksom en häst som aldrig blir trött, en armé som aldrig kan besegras och en stark fästning som aldrig kan överskridas. Tålamod och seger är tvillingbröder, för segern kommer med tålamod, lättnad kommer med nöd och lätthet kommer med svårigheter. Tålamod är av mer hjälp till den som har det än män, eftersom det hjälper utan behov av utrustning eller antal och dess förhållande till seger är som huvudet till kroppen. - Islam QA 
0 kommentarer