Ramadan förberedelser #3

 

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh

Jag missade tyvärr att skriva #3 på ramadan serien igår, så jag skriver den idag istället. Ha tålamod med oss tills vi kommer igång med skrivandet ordentligt in sha Allah.

Abu Bakr al-Balkhi sade: Månaden Rajab är månaden för att plantera, månaden Sha'ban är månaden för att bevattna grödorna, och månaden Ramadan är månaden för att skörda grödorna.*

 För att det ska vara möjligt att skörda grödorna under månaden Ramadan måste vi plantera och vattna grödorna i förväg. På samma sätt måste vi börja i god tid med all slags dyrkan för att vi under Ramadan ska kunna få ut så mycket som möjligt.

 

Så, en viktig sak att göra under Ramadan, liksom alla andra månader under året är att läsa Koranen. Profeten (sallallaho aleyhi wa sallam) sa: Whoever reads a letter from the Book of Allah, he will have a reward, and this reward will be multiplied by ten. I am not saying that 'Alif, Laam, Meem' (a combination of letters frequently mentioned in the Holy Quran) is a letter, rather I am saying that ‘Alif’ is a letter, ‘Laam’ is a letter and ‘Meem’ is a letter. [At-Tirmithi] 

Sobhan Allah, den belöning som finns i att läsa Koranen är så stor! 

Ett bra sätt att förbereda sig på att ta del av denna belöning och öka den så mycket som möjligt kan vara genom att sätta höga mål, t.ex läsa ett visst antal sidor per dag. Jag föredrar att sätta höga men rimliga mål så att man kan utmana sig själv, om man inte lyckas nå målet har man ändå läst mer än man skulle ha gjort ifall man satt lägre mål. Ett annat sätt att förbereda sig på kan vara genom att redan nu avsätta en viss tid på dagen åt Koran läsning, kanske innan/efter bönen så att man vänjer sig att inte planera in något då utan fokusera på att läsa Koran. Det som också kan hjälpa är att skaffa en Koran-buddy, en eller flera personer att läsa med, checka av hur mycket man läst, förhöra varandra (om man vill memorera Koranen) eller läsa tasfir tillsammans. Jag upplever att det blir lättare att hålla igång Koran läsningen om man har någon/några i sin närhet som också gör samma sak.

Och kom ihåg att vi alltid ska ha rätt avsikt med all dyrkan. Må Allah göra vår avsikt ren och öka vår belöning för varje bokstav i Koranen vi läser.

 

 

* Månaden innan Ramadan heter Sha'ban och månaden innan Sha'ban heter Rajab enligt den islamiska kalendern. 

0 kommentarer

Ramadan förberedelser #2

 

As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh

Innan vi når den välsignade månaden av Ramadan är det viktigt att göra tawbah (ångra sina synder) genom att be Allah att förlåta en för sina synder. Det är även viktigt att be människor som man har sårat eller skadat på något sätt om ursäkt och ge dem tillbaka sina rättigheter. Då kan man välkomna den välsignade månaden av Ramadan med ett rent hjärta och sysselsätta sig med att dyrka Allah på bästa sätt. Allah säger i Koranen (översatt till engelska): 

“And all of you beg Allaah to forgive you all, O believers, that you may be successful”

[al-Noor 24:31]

 

 

url.jpg

0 kommentarer

Ramadan förberedelser #1

 
As salamo aleikom wa rahmatollahi wa barakatoh
 
Nu är ramadan runt hörnet, äntligen! Det är mindre än 2 veckor kvar in sha Allah, så jag tänkte att vi kunde ha en serie med ramadan förberedelser. Varje dag postar jag ett inlägg med tips på hur man kan förbereda sig för att få ut så mycket som möjligt av ramadan, in sha Allah. 
 
Första tipset och något väldigt viktigt är avsikten. Det har återberättats att Profeten (sallallaho aleyhi wa sallam) sa: “Whoever does not intend to fast before dawn, there is no fast for him.” Narrated by al-Tirmidhi, 730 och i en annan version: "Whoever does not intend to fast from the night before, there is no fast for him.” Classed as hasan by al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi, 573.
 
Detta innebär att en person måste ha avsikten att fasta från natten innan eller innan gryningen för att ens fastan ska vara giltig. Det räcker med att man har avsikten i hjärtat, man ska alltså inte säga ut det högt. Så, kom ihåg att alltid ha avsikten att fasta och gör duaa att Allah gör din avsikt ren.
 
 
 
 
 
 
 
0 kommentarer